POZOR! Falošná zbierka na záchranu Kráľovej hory!

Objavila sa verejná výzva na zbieranie peňazí za záchranu Kráľovej hory. Neinicioval ju však petičný výbor, ale niekto neznámy. Upozorňujeme všetkých priaznivcov a sympatizantov Kráľovej hory, aby túto výzvu ignorovali. Môže ísť o podvod s cieľom priživiť sa na občianskej dobrovoľnej aktivite alebo cielenú diskreditáciu.
Petičný výbor sa od výzvy na zbieranie peňazí plne dištancuje a zvažuje podanie trestného oznámenia.

Dlhým dielom hrozí výstavba a celej Karlovej Vsi dopravný kolaps!

Investor chce na Kráľovej hore postaviť sedem mestských víl a sociálno-zdravotnícky komplex deviatich domov. Uprostred obľúbenej lúky majú mať trolejbusy otočisko!


Udalosti nabrali RÝCHLY SPÁD:
1. viacerí mestskí poslanci nám nie sú naklonení,
2. mesto odprezentovalo zámery investora,
3. o našej petícii sa bude znova rokovať 24.11.,
4. chystáme zhromaždenie pred magistrátom,
5. prosím, pomôžte, pridajte sa!

PÍŠTE, MAILUJTE mestským poslancom, primátorovi, starostkám, aby konali v súlade s petíciou!

podrobnejšie informácií tu

Milí priatelia a sympatizanti Kráľovej hory

28.9.2011 sme odovzdali za prítomnosti médií bratislavskému primátorovi p.Ftáčnikovi petíciu s rekordnými 18 760 hlasmi! Ďakujeme vám za vašu podporu :-)


Zbieranie podpisov však nekončí – toto bola len 1.etapa, načasovaná tak, že práve v tomto období odovzdávame na magistrát aj pripomienky k novému územnému plánu mesta. Žiadame v nich to, čo deklarujeme v petícii.
Podpisy zbierame aj ďalej v 2.etape, ktorá bude trvať pravdepodobne do leta 2012.

Záznamy z odovzdávania podpisov nájdete už na:
http://bratislava.sme.sk/c/6074997/na-chranenu-luku-chce-dat-jt-real-estate-penzistov.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/peticiu-za-kralovu-horu-bez-vystavby-podpisalo-18-760-ludi.html

Podľa aktuálneho vyjadrenia investora z 28.9. 2011, investor deklaruje výstavbu domu dôchodcov, o iných projektoch sa nikde nehovorí. Ako máme vidieť toto vyjadrenie v rámci histórie tejto kauzy? Posúďte sami:

1993 – v územnom pláne je funkcia lesy, rekreácia
2000 – zmena na funkciu občianska vybavenosť vyplynula zo zámeru potenciálneho investora postaviť zdravotnícke zariadenie (pozrite prílohu: Prerokovanie ZaD…)
2002 – pozemok vydražila Kráľova hora, s.r.o.
2003 – prvá petícia občanov proti výstavbe s 3353 podpismi (v tom čase veľký úspech)
2003 – snaha o zmenu funkcie späť na rekreáciu v prírodnom prostredí nevyšla kvôli námietke MČ Devín a námietke investora, že by prišiel o zisky a uplatnil by si právo vymáhať škody (pozrite už spomínanú prílohu)
2007 – neprešla zmena funkcie ani v novom územnom pláne, napriek pripomienkam viacerých odborníkov
2010 – zámer investora je postaviť v 1.etape výstavby jedenásť 4+1 podlažných obytných domov, 343 parkovacích miest, v 2.etape hotel, škôlku, zdravotníctvo, dom dôchodcov, objekty pre veľvyslancov (pozrite prílohu: Kráľova hora 1, 2)
jar 2011 – požiar na lúke, začína sa tvoriť skupina protestujúca proti výstavbe a vzniká petičný výbor
4.5.2011 – zamietavé stanovisko mesta k zámeru investora (pozrite prílohu Kráľova hora 3, 4)
16.6.2011 – verejné zhromaždenie občanov v Karlovej Vsi, investor sa nezúčastnil
28.9.2011 – petícia proti výstavbe má 18 760 podpisov, odovzdanie petície primátorovi
28.9.2011 – investor deklaruje výstavbu domu dôchodcov, o iných projektoch sa nikde nehovorí. Hrá na sociálne cítenie obyvateľov?